Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wręczenie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego

W dniu dzisiejszym w gabinecie Burmistrza Pana Artura Kotary, odbyła się miła uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego Pani Aleksandrze Adamczak, nauczycielowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim. Przed otrzymaniem aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego Pani Aleksandra złożyła uroczyste ślubowanie. Stopień nauczyciela mianowanego można uzyskać po okresie stażu trwającym 2 lata i 9 miesięcy, spełnianiu wymagań kwalifikacyjnych oraz po zdaniu egzaminu przed komisją powołaną przez Burmistrza. W skład komisji wchodzi przedstawiciel Burmistrza, Kuratora Oświaty, Związku Zawodowego, Dyrektor Szkoły i dwaj eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej. W egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego nie do przecenienia jest rola ekspertów oraz przedstawiciela Kuratora Oświaty. Egzamin odbył się dnia 20 lipca i trzeba to podkreślić, że Pani Aleksandra zdała egzamin na przysłowiową „szóstkę”. W czasie spotkania z Burmistrzem rozmowa toczyła się wokół spraw oświatowych, ale nie tylko, gdyż sprawy Gminy budziły duże zainteresowanie Pani Aleksandry. Był też czas na wspomnienia i refleksję nad obecnym kształtem systemu edukacji. Spotkania takie należą już do utrwalonej tradycji, gdyż Burmistrz żywotnie jest zainteresowany osobistym kontaktem z nauczycielami uzyskującymi stopień nauczyciela mianowanego – jak zawsze podkreśla „każdy kontakt z nauczycielem daje mi dużą wiedzę na temat prowadzonych przez Gminę szkół, którą to wiedzę niejednokrotnie wykorzystuję w codziennej współpracy z dyrektorami naszych placówek”.

 

 

Wersja XML