Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisano umowę na budowę budynku administracyjno-technicznego dla Społecznej Straży Rybackiej

Burmistrz Lewina Brzeskiego podpisał umowę o dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa budynku administracyjno-technicznego dla Społecznej Straży Rybackiej w Lewinie Brzeskim”.

W lipcu br. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację zadania. Jako Wykonawcę robót budowlanych wyłoniono firmę Budownictwo Nowoczesne i Innowacyjne Andrzej Witoń z siedzibą we Wronowie.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: zwiększenie ochrony zasobów wodno-rybackich Gminy Lewin Brzeski poprzez budowę budynku administracyjno-technicznego dla Społecznej Straży Rybackiej w Lewinie Brzeskim.

Powstanie budynku jest możliwe dzięki uzyskaniu przez Gminę Lewin Brzeski dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na poziomie 44% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Wersja XML