Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jubileusz 30-lecia pracy zawodowej

Dnia 15 września 2020r., w gabinecie Burmistrza Lewina Brzeskiego Pana Artura Kotary, odbyła się uroczystość wręczenia nagrody jubileuszowej Pani Dorocie Mościckiej, pełniącej funkcję Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Lewinie Brzeskim.

Pani Dorota posiada dyplom magistra z zakresu wychowania przedszkolnego z kształceniem zintegrowanym.

W sierpniu 2003 roku podjęła się trudnego zadania, jakim jest kierowanie placówką przedszkolną. Z funkcji tej wywiązuje się wzorowo, tak też jest oceniana przez władze samorządowe naszej gminy, jak i własne grono nauczycielskie. 

Z okazji jubileuszu 30-lecia pracy zawodowej Pan Artur Kotara wręczył Pani Dorocie Mościckiej list gratulacyjny, bukiet kwiatów, składając życzenia wszelkiej pomyślności i dalszej satysfakcji z wykonywanej pracy.

Brak opisu obrazka

Wersja XML