Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc dla gospodarstwa ogrodniczego w Sarnach Małych

Wychodząc naprzeciw decyzji rządowej o pomocy dla producentów chryzantem, a także wpisując się w społeczną inicjatywę Samodzielnego Koła Gospodyń Wiejskich z Chróściny, Burmistrz Lewina Brzeskiego złoży wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zamiarze odbioru kwiatów doniczkowych z gospodarstwa ogrodniczego Państwa Andrzeja i Krystyny Dziubczyńskich, które Włodarz Gminy odwiedził w dniu dzisiejszym, tj. 4 listopada br.

Ograniczenia na rynku rolnym spowodowane epidemią COVID-19 w postaci zamknięcia cmentarzy w okresie 31.10-2.11.2020 spowodowały, iż wielu producentów i sprzedawców chryzantem zostało pozostawionych w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej.

Burmistrz Lewina Brzeskiego wyraził przekonanie, iż rządowa pomoc skierowana do producentów i sprzedawców chryzantem doniczkowych, jak i ciętych złagodzą skutki gospodarcze dla tej branży, a pozyskane kwiaty z pewnością upiększą przestrzeń publiczną naszej gminy. Jednocześnie Pan Artur Kotara składa podziękowania zarówno dla KGW Chróścina oraz Pana Romana Zazuli Sołtysa wsi, za podjęcie tak wspaniałej inicjatywy, jak i wszystkim tym mieszkańcom gminy, którzy włączyli się w tę akcję.

 

Burmistrz Lewina Brzeskiego w towarzystwie właścicieli gospodarstwa z Saren Małych oraz członkiń KGW Chróścina

Brak opisu obrazka

Wersja XML