Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminne Biuro Spisowe w Lewinie Brzeskim przypomina o trwającym Powszechnym Spisie Rolnym

Szanowni Rolnicy, ponawiamy prośbę o udział w trwającym Powszechnym Spisie Rolnym.

W ankiecie rolnicy zostaną zapytani m.in. o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. Zostaną zebrane dane o liczbie ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną produkcją rolniczą.

Obowiązek spisowy można zrealizować następującymi podstawowymi metodami:

oraz metodami uzupełniającymi, realizowanymi przez rachmistrzów tj.

Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego. Informujemy, że brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

Spiszmy się jak na rolników przystało!

Wszelkich informacji dotyczących spisu udziela Gminne Biuro Spisowe  pod nr telefonu  77 424 66 41 lub 504 083 527 w godzinach pracy Urzędu.

Wersja XML