Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nauczanie zdalne również w klasach 1-3 w szkołach Gminy Lewin Brzeski

Uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem opublikowanym dnia 5 listopada 2020r. uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych przechodzą na nauczanie zdalne, które będzie obowiązywać od 9 do 29 listopada 2020r. Jednocześnie nauka zdalna w klasach IV-VIII szkół podstawowych zostaje przedłużona do 29 listopada.

W okresie 9 - 29 listopada 2020r. szkoły zapewnią funkcjonowanie świetlic szkolnych dla uczniów klas 1-3, będących dziećmi osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektorzy szkół podstawowych z terenu Gminy Lewin Brzeski poinformują rodziców i uczniów o zasadach nauczania zdalnego poprzez dziennik elektroniczny obowiązujący w danej placówce. Jednocześnie bardzo proszę o śledzenie stron internetowych szkół podstawowych oraz gminy, gdzie będą zamieszczane bieżące informacje.

 

Burmistrz Lewina Brzeskiego

Artur Kotara

 

 

Wersja XML