Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje z budżetu Gminy Lewin Brzeski na dofinansowanie zmiany istniejącego sytemu ogrzewania

 

DOCXregulamin udzielania dotacji do zmiany systemu ogrzewania.docx

DOCXwniosek na udzielanie dotacji do zmiany systemu ogrzewania.docx

DOCXrozliczenie dotacji do zmiany systemu ogrzewania.docx
 

Wersja XML