Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisano umowę na budowę budynku administracyjno-technicznego dla Społecznej Straży Rybackiej

Lewin Brzeski, 31 stycznia 2020r.

Informujemy, iż 24 stycznia 2020r. Burmistrz Lewina Brzeskiego podpisał, w imieniu Gminy Lewin Brzeski, umowę o dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa budynku administracyjno-technicznego dla Społecznej Straży Rybackiej w Lewinie Brzeskim”.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: zwiększenie ochrony zasobów wodno-rybackich gminy Lewin Brzeski poprzez budowę budynku administracyjno-technicznego dla Społecznej straży Rybackiej w Lewinie Brzeskim.

Powstanie budynku będzie możliwe dzięki uzyskaniu przez Gminę Lewin Brzeski dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na poziomie 44% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Wersja XML