Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2018 rok

KONTAKTY Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI W 2018 ROKU

  1.  

Inicjatywa:

5 wyjazdów delegacji gminnej do partnerskiej gminy Szegvar, w tym młodzieży, przedstawicieli środowiska samorządowego, nauczycielskiego, wędkarskiego.

Charakter:

Udział delegacji z gminy Lewin Brzeski w organizowanych przez gminę partnerską lokalnych wydarzeniach sportowych, integracyjno-edukacyjnych oraz kulturalnych.

  1.  

Inicjatywa:

2 wizyty delegacji z gminy partnerskiej Szegvar w gminie Lewin Brzeski, w tym przedstawicieli środowiska nauczycielskiego, samorządowego, wędkarskiego oraz biznesowego.

Charakter:

Udział delegacji węgierskiej w wydarzeniach gminnych o charakterze sportowym i kulturalnym oraz promujących przedsiębiorczość.

 

Wersja XML