Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019 rok

KONTAKTY Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI W 2019 ROKU

  1.  

Inicjatywa:

1 wyjazd delegacji gminnej do partnerskiej gminy Szegvar, w tym przedstawicieli środowiska samorządowego, nauczycielskiego, wędkarskiego.

Charakter:

Udział delegacji z gminy Lewin Brzeski w organizowanym przez gminę partnerską lokalnym wydarzeniu o charakterze kulturowo-gospodarczym.

  1.  

Inicjatywa:

1 wizyta delegacji z gminy partnerskiej Szegvar w gminie Lewin Brzeski, w tym przedstawicieli środowiska nauczycielskiego, samorządowego, wędkarskiego oraz biznesowego.

Charakter:

Udział delegacji węgierskiej w wydarzeniu gminnym o charakterze kulturowo-promocyjnym i zasięgu wojewódzkim.

Wersja XML