Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga hodowcy drobiu!

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu stwierdził wystąpienie na terenie Gminy Lewin Brzeski wirusa grypy ptaków podtypu H5N8. Wirus nie jest groźny dla ludzi, ale jest szkodliwy dla gospodarstw.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o przestrzeganie wytycznych przekazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, tj.

 1. po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem;
 2. nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;
 3. pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu;
 4. nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki;
 5. w przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu;
 6. stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa;
 7. zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków;
 8. obserwuj stan zdrowia ptaków, a o wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

Brak opisu obrazka Zasady, kórych należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków

PDFApel do hodowców drobiu ws. wirusa grypy ptaków.pdf

PDFRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.pdf

Wersja XML