Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dolina - Cztery pory roku w Nowej Wsi Małej

WNIOSKODAWCA: Piotr Jesionek, Sołectwo Nowa Wieś Mała

OPIS PROJEKTU (zapisy są tekstami autorskimi z formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego dla gminy Lewin Brzeski na rok 2021): Lokalizacja - nr działki 155 - Nowa Wieś Mała. Projekt ma na celu stworzenie miejsca do całorocznej rekreacji rodzinnej. Planuje się doprowadzenie prądu, wiercenie studni głębinowej, oświetlenie terenu, zakup armatki zaśnieżającej, stworzenie letnio-zimowych torów saneczkowych, przygotowanie terenu pod lodowisko i boisko do piłki siatkowej, budowa wiaty i miejsca pod ognisko.

ZAKŁADANY KOSZT PROJEKTU:  50 000,00 zł

Wersja XML