Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs plastyczny dla dzieci

Dzieci z Przedszkola nr 1 w Lewinie Brzeskim wzięły udział w konkursie plastycznym „Nasza Opolska wieś widziana oczami dziecka”, organizowanym przez Opolski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ukazanie piękna wiejskiego krajobrazu i promowanie szacunku do polskiej wsi, pobudzanie zainteresowań dzieci otoczeniem środowiska wiejskiego, rozwijanie wyobraźni i kreatywność dziecka - to główne założenia przyświecające konkursowi. Autorzy wszystkich prac zostali nagrodzeni upominkami. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Marta Kowalska

 

  Przedszkolaki biorące udział w konkursie oraz wykonane przez nich prace

Wersja XML