Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świetlicowi Obserwatorzy Przyrody 2021 – grupa projektowa

Od 12 do 16 lipca 2021 roku w Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim odbyły się zajęcia wakacyjne pod hasłem „Świetlicowi Obserwatorzy Przyrody 2021” dla dzieci z grupy projektowej (grupa zamknięta – 18 osób).

Dzieci te od września 2020 roku uczęszczają do Świetlicy Terapeutycznej na zajęcia w ramach projektu realizowanego przez Gminę Lewin Brzeski pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

Program zajęć był podobny, jak podczas poprzednich turnusów. Poniedziałek mieliśmy plastyczno – sportowy. Za zorganizowanie zajęć sportowych, pomimo wakacji i urlopu, serdecznie dziękujemy Panu Adamowi Dziasek, na którego od lat zawsze możemy liczyć. Była również pogadanka na temat bezpiecznych wakacji, którą przeprowadziła mł. asp. Patrycja Kaszuba, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.

Poza tym odwiedziliśmy podczas tego tygodnia ZOO i Afrykarium we Wrocławiu, Twierdzę Srebrna Góra i dodatkowo -  Złoty Stok, gdzie zwiedziliśmy kopalnię złota, sztolnię ochrową oraz średniowieczną osadę górniczą. Dzieci wzięły też udział w płukaniu złota.

Każdy dzień projektowych półkolonii obfitował w wiele atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Każdego dnia dzieci miały też zapewniony w ramach projektu obiad.

Półkolonie dla dzieci z grupy projektowej były bezpłatne (finansowane z funduszy unijnych).

Nie możemy doczekać się kolejnych takich wakacji w Świetlicy Terapeutycznej i niespodzianek, jakie na nas czekają!

Bronisława Nazarko

Link do zdjęć z zajęć wakacyjnych dla grupy projektowej dostępny tutaj Półkolonie projektowe

Wersja XML