Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2022

Zawiadomienie o podjęciu prac nad projektem zmiany rocznego programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

DOCZawiadomienie o podjęciu prac nad projektem zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2022r..doc (35,00KB)

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia na 2022 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę ws. przyjęcia na 2022r. programu współpracy.pdf (331,40KB)


Zawiadomienie o podjęciu prac nad projektem zmiany rocznego programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

DOCZawiadomienie o podjęciu prac nad projektem zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2022.doc (35,00KB)

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia na 2022 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia na 2022 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf (327,50KB)


Zawiadomienie o podjęciu prac nad projektem zmiany rocznego programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

DOCZawiadomienie o podjęciu prac nad projektem zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2022.doc (35,00KB)

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia na 2022 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia na 2022 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf (329,78KB)


Zawiadomienie o podjęciu prac nad projektem zmiany rocznego programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

DOCZawiadomienie o podjęciu prac nad projektem zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2022.doc (35,00KB)

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2022 rok programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2022 rok programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf (333,88KB)


Zaproszenie na spotkanie w sprawie wyboru Komisji Konkursowej

DOCZaproszenie na spotkanie w sprawie wyboru składu komisji konkursowych.doc (26,00KB)


Zawiadomienie o podjęciu prac nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia na 2022 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

DOCZawiadomienie.doc (34,00KB)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na 2022 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

PDFProj. uchw. w spr. programu współpracy.pdf (284,01KB)

Wersja XML