Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Zarządzie Mienia Komunalnego Lewin Brzeski sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak  i pracowników, Prezes Zarządu Mienia Komunalnego Lewin Brzeski sp. z o.o. wprowadził od  25 listopada 2021 do 03 grudnia 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu spółki, polegające m.in. na zaprzestaniu bezpośredniej obsługi interesantów.

W ww. okresie nie będziemy przyjmować  interesantów osobiście.

Kontakt z pracownikami poszczególnych działów odbywa się przede wszystkim  z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej ( skrzynka na listy przy głównym wejściu do budynku)

Do Państwa dyspozycji pozostają numery Tel. :

Sekretariat i Dział techniczny :  774127663 wew. 21

Dział Administracji Wspólnot Mieszkaniowych: 774127663 wew. 25

Dział Zasobów Komunalnych: 774127663 wew. 26

Główny księgowy i Dział  Odpadów Komunalnych: 774127663 wew. 23

Dział Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych, Kasa: 774127663 wew. 24

Adres email: zmk_lewinb@poczta.onet.pl

adres: Zarząd Mienia Komunalnego Lewin Brzeski sp. z o. o ,.ul. Konopnickiej 3, 49-340 Lewin Brzeski

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych będzie możliwy:

W trakcie wizyty w ZMK Lewin Brzeski sp. z o.o.  interesanci oraz osoby niebędące pracownikami, wchodzące do budynku  w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych, są zobowiązane do:

                                                                                                                                                              Prezes

                                                                                                                                                       Paweł Chojnacki

Wersja XML