Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwsze ostatnie posiedzenie Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski

W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze w nowym 2022 roku posiedzenie Rady Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski, a jednocześnie ostatnie obecnej kadencji Rady 2017-2021.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Samorządu, przechodząc przez poszczególne punkty porządku spotkania. Pan Andrzej Grabny zaczął od powitania przybyłych Członków Rady, a także Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zanim przedstawił sprawozdanie z działalności Rady za ubiegły 2021 rok, pogratulował i życzył wszelkiej pomyślności włodarzowi Gminy, który na początku roku obchodził swoje okrągłe urodziny. Pan Artur Kotara również zabrał głos, dziękując obecnej Radzie za pracę, jaką wykonali na rzecz lokalnej społeczności, życząc zdrowia i zapraszając do kandydowania w kolejnych wyborach. W kilku słowach przedstawił plan inwestycyjny na najbliższy czas dla miasta Lewin Brzeski, a następnie wręczył każdemu z obecnych listy gratulujące oraz upominki w postaci publikacji "Lewin Brzeski i okolice. Historia zapisana na starej pocztówce".

Przypomnijmy, że Rada Samorządu Miasta składa się z 15 członków, jest organem uchwałodawczym. Działalność członków Rady, Zarządu i Przewodniczącego Samorządu Miasta ma charakter społeczny, a terenem działania Samorządu Mieszkańców jest miasto Lewin Brzeski.

 

  Posiedzenie Członków Rady Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski w kadencji 2017-2021

Wersja XML