Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół – zarządzenia i uchwały na rok szkolny 2022/2023

Burmistrz Lewina Brzeskiego podaje do wiadomości:

  1. zarządzenie nr 1460/2022 z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023,

PDFZarządzenie nr 1460 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 26.01.2022r. ws. ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniajacego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych.pdf

DOCXZarządzenie nr 1460 Burmistrza Lewina Brzeskiego ws. ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych.docx

  1. zarządzenie nr 1461/2022 z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria,

PDFZarządzenie nr 1461 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 26.01.2022r. ws. kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022-2023.pdf

DOCXZarządzenie nr 1461 Burmistrza Lewina Brzeskiego ws. podania kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli oraz klas I szkół podstawowych.docx

  1. zarządzenie nr 1462/2022 z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Lewin Brzeski.

PDFZarządzenie nr 1462 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 26.01.2022r. ws. określenia wzorów wniosków o przyjęcie do przedszkoli i klas I szkół podstawowych.pdf

DOCZarządzenie nr 1462 Burmistrza Lewina Brzeskiego ws. określenia wzorów wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych.doc

Uchwały:

Wzory wniosków:

Wersja XML