Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

10 marca - Dzień Mężczyzny

Bracie, mężu, ojcze, teściu, szwagrze, MĘŻCZYZNO!

Z okazji Dnia Mężczyzny, przyjmijcie najlepsze życzenia. Samych pogodnych dni, szerokiego uśmiechu, zadowolenia, energii i sił do przezwyciężania wszelkich przeciwności.

Świętujcie!

Wersja XML