Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021 rok

W 2021r. gmina Lewin Brzeski nie realizowała inicjatyw we współpracy z partnerską gminą Szegvar ze względów na sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie związaną z pandemią koronawirusa.

Wersja XML