Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOPERTY ŻYCIA CARITAS

W niedzielę 20 marca 2022r. po Mszach Świętych uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas lewińskiej podstawówki rozprowadzali nieodpłatnie "Koperty życia Caritas”. Są to karty, na których  zapisuje się  podstawowe i aktualne informacje dotyczące domownika – seniora: dane osobowe, pesel, grupę krwi, przebyte choroby, uczulenia, przyjmowane leki, kontakt do bliskiej osoby którą należy powiadomić w nagłych sytuacjach. Koperta umieszczana jest w lodówce, tj. miejscu łatwo dostępnym dla ratowników i obecnym w każdym domu. Poza kartą zawierającą podstawowe informacje o domowniku w pakiecie znajduje się też naklejka na lodówkę informująca, że tu znajduje się „Koperta życia Caritas”. Uczniowie przekazali seniorom łącznie 80 takich pakietów.

Szkolne Koło Caritas

 

  Uczniowie z SKC w akcji, czyli "Koperty życia Caritas"

Wersja XML