Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy program "Moje Ciepło"

Ruszył nabór do nowego programu NFOŚiGW pn. "Moje ciepło". Od 7 do nawet 21 tysięcy zł bezzwrotnej dotacji można otrzymać na zakup i montaż pompy ciepła w domu jednorodzinnym.

Nabór ciągły: trwa od 29 kwietnia 2022r. do 31 grudnia 2036r.

Obowiązywać ma zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez generator wniosków o dofinansowanie (GDW):

Beneficjantami programu są osoby fizyczne – właściciele bądź współwłaściciele jednorodzinnych domów - jedynie nowych, które uzyskały podwyższony standard energetyczny budynku.

NOWY BUDYNEK to taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu LUB złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie – pod warunkiem jednak, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021r.

PODWYŻSZONY STANDARD ENERGETYCZNY OZNACZA ŻE: wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”.

Informacje nt. programu można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/szansa-na-uzyskanie-z-nfosigw-dotacji-do-pomp-ciepla-w-nowo-budowanych-domach-program-moje-cieplo-wystartowal

Wersja XML