Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warsztaty Młodzieżowej Rady Miejskiej

Dnia 11 maja 2022 roku w ramach projektu Stowarzyszenia "Europa Iuvenis" Młodzieżowa Rada Miejska Lewina Brzeskiego, brała udział w warsztatach prowadzonych przez Panią Prezes Stowarzyszenia Magdalenę Lenartowicz. Spotkanie miało na celu poszerzenie horyzontów młodych radnych odnośnie organizowania różnego rodzaju wydarzeń oraz inicjatyw na terenie gminy. Poprzez różnorakie ćwiczenia, krok po kroku coraz bardziej odnajdowali się w roli organizatorów, bądź osób decyzyjnych. Patrząc na to, z jakim zaangażowaniem nasza młodzież brała udział we wszelkich dyskusjach oraz wypełniała kolejno powierzone im zadania, możemy oczekiwać od nich wielkich inicjatyw, co potwierdzić mogą obecne na warsztatach opiekunki Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim: Panie Beata Hargot i Anna Bączkowska.

Młodych przepełnia ambicja i chęć do działania,  prędzej czy później na pewno zobaczymy efekty ich pracy.

 

  Warsztaty młodych Radnych

Wersja XML