Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór do projektu "Opolskie dla rodziców i dzieci III"

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu otrzymał dodatkowe środki na realizację projektu pn."Opolskie dla rodziców i dzieci III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest udzielenie wsparcia rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem. W celu zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pokrywać będzie koszty opieki w żłobku lub klubie dziecięcym (tzw. czesne).

W ramach współpracy możliwe będzie finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem przez okres maksymalnie 12 miesięcy, jednakże nie dłużej niż do 30 czerwca 2023r. Rodzice zobowiązani są do oddania dziecka do żłobka/klubu dziecięcego w terminie do 3 miesięcy kalendarzowych od dnia złożenia formularza rekrutacyjnego tj. do 30.09.2022r. Rodzice ponoszą opłatę za wyżywienie dzieci. Maksymalna wartość refundacji to 1100 PLN za pełny miesiąc uczęszczania dziecka do żłobka/klubu dziecięcego. Z pomocy skorzystać będą mogli pracujący rodzice/opiekunowie prawni, którzy przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim oraz osoby osiągające niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący).
Nowy nabór rozpoczynamy od 1 do 7 czerwca 2022r. Rekrutacją uczestników zajmie się Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Finansowanie kosztów następować będzie na podstawie umowy trójstronnej zawartej pomiędzy Województwem Opolskim, organizatorem opieki oraz uczestnikiem projektu.
W razie pytań dotyczących projektu proszę o kontakt z pracownikami biura projektu pod numerem 77 4416802. Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu www.zlobki.wup.opole.pl

Wersja XML