Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Finał XIII Gminnego Konkursu Recytatorskiego

Dnia 31 maja 2022 r. w Domu Kultury w Lewinie Brzeskim, po dwuletniej przerwie związanej z pandemią, odbyły się przesłuchania finałowe w konkursie recytatorskim. Całemu przedsięwzięciu przyświeca nadrzędny cel – rozwijanie zainteresowań i talentów młodych ludzi, ale także uwrażliwianie ich na literaturę polską i obcą, aktywne uczestnictwo w kulturze. Co roku konkurs organizowany jest pod innym hasłem, nawiązującym do aktualnych wydarzeń literacko – kulturalnych. W tym roku nosił miano „Śladami słów Marii Konopnickiej”, z racji jubileuszu poetki.

Organizatorami konkursu są od początku: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim. Patronat honorowy sprawuje Burmistrz Lewina Brzeskiego – Pan Artur Kotara, który jest również fundatorem nagród specjalnych dla uczniów szkół podstawowych.

Tegoroczne prezentacje recytatorów wzbogacono o występy plastyczno – muzyczne, co razem tworzyło wspaniały pokaz talentów dzieci w dziedzinach słowa, muzyki i obrazu. Oprawą wokalno – muzyczną zajęła się pani Dorota Haręza, nauczyciel muzyki i plastyki w szkole podstawowej w Lewinie Brzeskim. Z kolei wystawę prac, obrazujących utwory Marii Konopnickiej, przygotowały dzieci z kół plastycznych lewińskiej podstawówki, pod kierunkiem nauczycielek: Pani Jolanty Mazur i Pani Moniki Krzyżanowskiej.

O godzinie 9.00 do Domu Kultury przybyły przedszkolaki. Panie Anna Bączkowska oraz Małgorzata Olbert przywitały gości, a po występie muzycznym usłyszeliśmy piękne prezentacje najmłodszych dzieci. Jury oceniło uczestników i wybrało najlepszych, ale każde dziecko zostało nagrodzone i otrzymało książeczkę.

Przesłuchania uczniów ze szkół podstawowych z gminy Lewin Brzeski rozpoczęły się o godzinie 11.00. Tym razem odśpiewano wspólnie „Rotę”, jeden z bardziej znanych i znaczących utworów Marii Konopnickiej. Dzieci zaprezentowały wybrane utwory w kilku kategoriach wiekowych, po czym jury udało się na obrady. Oczekiwanie na werdykt umilały występy zespołu muzycznego pani Doroty Haręzy.

Wręczenie nagród laureatom poprzedziły podziękowania i wręczenie kwiatów członkom Jury, w wyśmienitym składzie, tj. Paniom: Beacie Hargot, Monice Szczypior, Barbarze Chmiel, Krystynie Chmiel oraz Danucie Kokoszko.

Jury przyznało w tym roku następujące nagrody:

I miejsce – Karolina Zagwojska

II miejsce – Zofia Kołodyńska, Jan Lepitak

III miejsce – Milena Malinowska, Kinga Greszel

Wyróżnienia: Kinga Chłopek, Nell Improvolo, Liliana Serafin, Roksana Galus

I miejsce – Łukasz Biernacki, Zofia Kowal

II miejsce – Lena Zimerman, Katarzyna Garus

III miejsce – Adam Dziasek

Wyróżnienia: Krystian Dobrasiak, Michalina Litwińczuk, Zuzanna Naróg, Jagoda Serafin

Nagroda Burmistrza: Łukasz Biernacki

I miejsce – Alicja Sierakowska, Hanna Polanowska

II miejsce – Zuzanna Oborska, Maja Jandziak

III miejsce – Wira Kravchenko, Klaudia Wodecka

Wyróżnienia: Dominik Rączkiewicz, Martyna Rybacka, Barbara Nazarko

Nagroda Burmistrza: Alicja Sierakowska

I miejsce – Stefania Kawiak, Hanna Zawada

II miejsce – Kamila Dąbrowska, Marta Piątek

III miejsce – Agata Piwko, Amelia Zelek

Wyróżnienie: Nicola Homętowska

Nagroda Burmistrza: Kamila Dąbrowska

Serdecznie gratulujemy!

Szczególne podziękowania składamy Panu Tadeuszowi Tadli – Dyrektorowi Domu Kultury i Pracownikom Domu Kultury, Panu Zdzisławowi Biernackiemu – Dyrektorowi PSP za otwartość na wszelkie formy służące rozwojowi dzieci i młodzieży, Pracownikom MiGBP w Lewinie Brzeskim za trud organizacyjny włożony w przygotowanie konkursu.

Anna Bączkowska, Małgorzata Olbert

Organizatorki konkursu

 

  Finał gminnego konkursu recytatorskiego "Śladami słów Marii Konopnickiej" i jego uczestnicy

Wersja XML