Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Owocowa ścieżka rowerowa – Lewin Brzeski-Skorogoszcz" (zadanie inwestycyjne)

Zadanie realizowane będzie w granicach gminnych działek nr 36/1 i 35/4 zlokalizowanych w obrębie Skorogoszczy. Nasadzenia realizowane będą wzdłuż ścieżki rowerowej Lewin Brzeski-Skorogoszcz na odcinku 500 m po jednej stronie w granicach działek gminnych. Sadzonki umieszczone zostaną po lewej stronie ścieżki od strony wjazdu z drogi wojewódzkiej. Odcinek ścieżki, przy którym planuje się nasadzenie, zlokalizowany jest pomiędzy wjazdem z drogi wojewódzkiej a wałem przeciwpowodziowym. Odcinek o długości ok.500 m.

Realizacja projektu obejmuje nasadzenie 125 sztuk drzew owocowych - alejowych (5-letnie sadzonki wiśni Kanzan od 10 do 12 cm średnicy pnia i i wysokości ok. 2,5m). Głównym celem zadania jest utworzenie owocowej kwitnącej alei przy ścieżce rowerowej, która z biegiem lat stanie się atrakcją gminną, urozmaicając tym samym jednolity krajobraz polny i dopełniając inwestycję gminną o walory estetyczne.

Wersja XML