Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Stojaki z workami na odchody zwierzęce, niezbędne śmietniki" (zadanie nieinwestycyjne)

Zadanie powstało z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miejskiej Lewina Brzeskiego, której przedstawicielami są wnioskujący: Przemysław Popławski, Kacper Grabny i Paweł Janda.

W ramach zadania na terenie gminy Lewin Brzeski mają zostać postawione stojaki na worki z odchodami zwierzęcymi i śmietniki. Zdanie ma na celu zachęcić mieszkańców gminy do sprzątania po swoich pupilach oraz ograniczyć liczbę śmieci na terenie gminy Lewin Brzeski, Projekt został stworzony z myślą o mieszkańcach, ale również ma służyć poprawieniu wizerunku i zwiększeniu atrakcyjności gminy Lewin Brzeski.

W ramach realizacji projektu będą konieczne do wykonania prace montażowe stojaków oraz śmietników w wyznaczonych miejscach. 

 

Wersja XML