Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Remont Świetlicy Wiejskiej w Różynie – schody wejściowe" (zadanie inwestycyjne)

Zadanie polega na remoncie schodów wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej w Różynie.

Obecnie budynek remontowany jest staraniem sołectwa Różyna i działającym na jego terenie Koła Gospodyń Wiejskich. Również Gmina Lewin Brzeski zaangażował się w remont budynku poprzez podjęcie starań o pozyskanie środków zewnętrznych na remont dachu i elewacji budynku.

Kwestią bezpieczeństwa użytkowników oraz estetyki budynku pozostaje strefa wejścia.

Stare, zniszczone, spękane schody, niewymiarowe poręcze oraz daszki nad wejściem powodują, iż korzystanie z budynku stało się utrudnione i może powodować niebezpieczeństwo dla użytkowników. Nierównomierne osiadanie schodów spowodowało ich pęknięcie podłużne na całej długości i rozwarstwienie. 

 

Wersja XML