Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypomnienie o CEEB

Burmistrz Lewina Brzeskiego przypomina, że dnia 30 czerwca 2022 r. kończy się termin na złożenie Deklaracji dotyczącej Źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Szczegóły na stronie: https://lewin-brzeski.pl/13041/4822/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.html

Film promocyjny dotyczący kampanii CEEB w poniższym linku:

https://www.youtube.com/watch?v=IjFGD9QQmsU

Wersja XML