Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendia Burmistrza Lewina Brzeskiego

W dniu 22 czerwca 2022r. po raz kolejny zostały przyznane stypendia Burmistrza Lewina Brzeskiego za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe.

Stypendia otrzymali uczniowie, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali wysoką średnią ocen, wzorowe zachowanie oraz brali udział w konkursach przedmiotowych, w których zdobyli tytuł laureata bądź finalisty. Stypendyści to również zwycięzcy różnych festiwali, konkursów, zawodów sportowych, przeglądów artystycznych. 

Przyznane stypendia są odzwierciedleniem rzetelnej i wytrwałej pracy uczniów, nauczycieli  oraz rodziców.

Burmistrz Lewina Brzeskiego podkreśla, iż warto promować osiągnięcia uzdolnionych dzieci, pielęgnować talenty i zachęcać do jeszcze większego wysiłku. Jeśli ktoś wybija się ponad przeciętną, sięga po laury na konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, należy to docenić i nagrodzić.

Włodarz Gminy składa wszystkim Stypendystom gratulacje i podziękowania za chęć zdobywania wiedzy, za osiągnięte wyniki oraz dbałość o dobre imię szkoły i gminy Lewin Brzeski, a ich Rodzicom dziękuje za trud, jaki włożyli w wychowanie tak wspaniałych ludzi oraz za wspieranie działalności placówek oświatowych, którym służą radą i pomocą.

Podziękowania należą się również dyrektorom szkół i nauczycielom za całoroczną pracę, za serce, zaangażowanie oraz za podjęty wysiłek dydaktyczny, który zaowocował gronem stypendystów.

Tegorocznymi Stypendystami zostali:

 1. Hanna Polanowska – PSP Skorogoszcz, kl. V
 2. Marta Piątek - PSP Skorogoszcz, kl. VIII
 3. Amelia Zelek - PSP Skorogoszcz, kl. VIII
 4. Karolina Kamińska – PSP Łosiów, kl. VIII
 5. Maciej Marciniak - PSP Łosiów, kl. VIII
 6. Hanna Mokrzan - PSP Łosiów, kl. VIII
 7. Dominik Rączkiewicz – PSP Lewin Brzeski, kl. IV
 8. Barbara Nazarko - PSP Lewin Brzeski, kl. V
 9. Wiktoria Rydlakowska - PSP Lewin Brzeski, kl. VI
 10. Wojciech Bruchal - PSP Lewin Brzeski, kl. VII
 11. Igor Rączkiewicz - PSP Lewin Brzeski, kl. VIII
 12. Martyna Rybacka - PSP Lewin Brzeski, kl. V

 

  Tegoroczni Stypendyści nagród Burmistrza Lewina Brzeskiego

Wersja XML