Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach kampanii „Nasz Klimat” ogłasza konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich. Zadaniem uczestników jest opisanie ekopraktyki, przyczyniającej się do ochrony klimatu, którą warto wdrożyć we własnym domu. Głównym celem konkursu jest popularyzacja właściwych zachowań ekologicznych stosowanych w gospodarstwie domowym oraz zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych działań na rzecz ochrony środowiska. Konkurs rozpoczyna się 20 czerwca, prace konkursowe można zgłaszać do 22 lipca.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może przesłać maksymalnie trzy zgłoszenia. W każdym z nich może zostać opisana jedna ekopraktyka, którą jego członkowie wprowadzają we własnych domach. Do każdej z nich można dodać maksymalnie dwa zdjęcia obrazujące ekopraktykę lub jej upowszechnienie.

Zgłoszenia konkursowe zostaną poddane ocenie przez komisję, w której skład wejdą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Przy wyborze najlepszych prac, członkowie komisji szczególną uwagę będą zwracać na pięć aspektów:

Tytuły laureatów uzyskają 3 najwyżej ocenione prace, a dodatkowo komisja konkursowa przyzna 7 wyróżnień. Zwycięskie zgłoszenia otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe:

1. miejsce – 9 500 zł,

2. miejsce – 6 500 zł,

3. miejsce – 3 000 zł.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Więcej informacji oraz regulamin dostępny na stronie internetowej: gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-moim-domu-nic-sie-nie-marnuje

Wersja XML