Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I Gminny Festiwal Gier Planszowych

I Gminny Festiwal Gier Planszowych pod patronatem Burmistrza Lewina Brzeskiego odbył się 15 czerwca 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Łosiowie. Festiwal ten stanowił jednocześnie podsumowanie działań programu profilaktyczno-wychowawczego "GRY LOGICZNE - DOBRE NA WSZYSTKO!", odpowiadajacego na potrzeby uczniów i ich rodziców po czasie pandemii. Wszystkie działania programu były zrealizowane w szkołach podstawowych Gminy Lewin Brzeski: Publicznej Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim, Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie i Publicznej Szkole Podstawowej w Skorogoszcz. Wsparciem objętych zostało 948 uczniów oraz ich rodzice i opiekunowie prawni.

Program ten wyposażył młodych ludzi klas 5 – 7 w kompetencje społeczne potrzebne do radzenia sobie z trudnymi emocjami, a także w koncentrację uwagi oraz logiczne myślenie, co w efekcie wpłynęło na ich samoocenę. Rodzice i opiekunowie prawni, wzięli udział w prelekcji na temat „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I UZALEŻNIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY”, otrzymując informacje, jak pomóc swoim dzieciom w trudnych chwilach.

W każdej szkole odbyły się zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych, dzięki czemu uczniowie mieli możliwość doświadczenia, jak mogą miło i ciekawie spędzić czas z rówieśnikami, przyjaciółmi czy rodzicami. Czas wolny od Internetu, alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz agresji i przemocy.

W I Gminnym Festiwalu Gier Planszowych pod patronatem Burmistrza Lewina Brzeskiego wzięło udział 48 reprezentantów poszczególnych szkół z gminy Lewin Brzeski. Zwycięzcami w zostali:

I miejsce – Nina Dunal,

II miejsce – Konrad Rusin,

III miejsce – Francesco Improvolo,

I miejsce – Antoni Drozda,

II miejsce – Kamil Romkowski,

III miejsce – Ewa Chłopek,

I miejsce – Hanna Mokrzan,

II miejsce – Maciej Potrz,

III miejsce – Milena Ożga.

Program mógł być zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu:

Realizatorami projektu byli:

Patronat medialny nad festiwalem objęli:

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom i instytucjom za wsparcie finansowe i merytoryczne oraz ufundowanie nagród w postaci pucharów, dyplomów, gier planszowych oraz słodkości.

Duże podziękowania należą się także niezawodnej Radzie Rodziców, która przygotowała smaczny i słodki oraz zdrowy poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom. Do zobaczenia za rok na II GMINNYM FESTIWALU GIER PLANSZOWYCH.

 

  I Gminny Festiwal Gier Planszowych, organizatorzy, goście, uczestnicy i kibice

Wersja XML