Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju Gminy Lewin Brzeski do 2030 roku - sondaż opinii

Szanowni Państwo - Mieszkanki i Mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski, rozpoczęliśmy prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy do 2030 roku. Prace polegać będą na kompleksowej diagnozie społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz identyfikacji na bazie jej wyników celów i zadań, mających zapewnić długofalowy rozwój oraz realizację aspiracji naszej wspólnoty lokalnej.

Elementem diagnozy jest m.in. sondażowe badanie opinii mieszkańców gminy w postaci ankiety. Wierzymy, że uzyskana w ten sposób wiedza pozwoli na doskonalenie usług świadczonych przez gminne instytucje oraz zaplanowanie właściwej ścieżki rozwoju naszej społeczności.

Ankieta jest całkowicie anonimowa – Państwa odpowiedzi na pytania objęte są tajemnicą. Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. Zależy nam na uzyskaniu jak największej liczby opinii.

Z góry bardzo Państwu dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Wierzymy, że pytania ankiety okażą się dla Państwa interesujące.

https://www.webankieta.pl/ankieta/769905/strategia-rozwoju-gminy-lewin-brzeski-do-2030-roku-sondaz-opinii.html 

Wersja XML