Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolski Puchatek

  Brak opisu obrazka

IDEA Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Nysie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i młodzież szkół podstawowych do udziału w konkursie pn. „Opolski Puchatek”. Konkurs jest realizowany na zlecenie Zarządu Województwa Opolskiego do końca października br.

 W ramach projektu przeprowadzona zostanie akcja promocyjno-informacyjna, w trakcie której odbędą się m. in. lekcje europejskie skierowane do dzieci przedszkolnych i młodzieży szkół podstawowych z województwa opolskiego. Zajęcia europejskie to ciekawy sposób przybliżenia dzieciom tematyki związanej z Funduszami Unijnymi. Poprzez zabawę posiądą one podstawową wiedzę na temat Unii Europejskiej i Funduszy Unijnych.

Po zakończeniu zajęć każde dziecko otrzyma dyplom „Małego europejczyka” oraz książeczki, kolorowanki i inne gadżety promujące UE i Fundusze Unijne, a w szczególności Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 Głównym punktem Akcji będzie przeprowadzenie konkursu plastycznego na funduszową maskotkę promującą Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 Zwycięzca konkursu (klasa/ grupa dzieci) zostanie nagrodzona wyjazdem do Parku Dinozaurów JuraPark w Krasiejowie jednego z 7 cudów Funduszy Europejskich 2012.

 Wszelkie informacje w tym regulamin akcji dostępne są na stronie internetowej
www.opolskipuchatek.pl.

 WAŻNE INFORMACJE
 

 1. Adresatami projektu są mieszkańcy województwa opolskiego, a w szczególności dzieci przedszkolne oraz młodzież szkół podstawowych.
 2. W Akcji mogą wziąć udział grupy/klasy dzieci przedszkolnych i młodzieży szkół podstawowych z placówek oświatowych województwa opolskiego.
 3. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez przesłanie Deklaracji Uczestnictwa.
 4. Deklaracje Uczestnictwa należy przesłać na adres Piotr Bobak, ul. Kukułcza 8, 48-300 Nysa, lub pocztą elektroniczną - email: biuro@idea.nysa.pl do 14 września 2012 roku.
 5. W 20 klasach/grupach, które jako pierwsze prześlą Deklaracje Uczestnictwa zostaną przeprowadzone multimedialne lekcje europejskie.


Regulamin Akcji: 
http://opolskipuchatek.pl/?page_id=29

 

PDFRegulamin.pdf

DOCDeklaracja_uczestnictwa.doc

DOCOświadczenie prawa autorskie.doc

DOCPotwierdzenie zajeć.doc

DOCProtokół.doc

DOCZgloszenie pracy.doc

 

 

Wersja XML