Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Chcesz zlikwidować azbest? – zgłoś się po dotację

  wfoś

 Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu potwierdził, że od dnia 01 stycznia 2008 roku właściciele lub dysponujący obiektem budowlanym (także osoby prywatne) mogą ubiegać się o dotację w zakresie usuwania azbestu.

Dotacja do jednego obiektu budowlanego może wynosić do 5.000 zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronach WFOŚiGW w Opolu www.wfosigw.opole.pl.
Tam też zainteresowani znajdą regulamin przyznawania dotacji, wniosek i wykaz koniecznych dokumentów.

Wersja XML