Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie dla przedsiębiorców

  CIE

 W dniu 08 stycznia 2008 roku w Lewinie Brzeskim odbyło się szkolenie pt. „Wsparcie tworzenia i rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie finansowania inwestycji w latach 2007 – 2013”.
Zainteresowanie tematem było bardzo duże - na spotkanie przybyło ponad 70 osób reprezentujących przedsiębiorców, stowarzyszenia i osoby fizyczne.
Było to pierwsze tego typu szkolenie organizowane przez gminę i prowadzone przez Jana Klimkiewicza - specjalistę ds. funduszy europejskich zatrudnionego w Centrum Informacji Europejskiej.

Materiały ze szkolenia:
PPTWsparcie tworzenia i rozwoju MSP w zakresie finansowania inwestycji w latach 2007 - 2013 cz.I
PPTWsparcie tworzenia i rozwoju MSP w zakresie finansowania inwestycji w latach 2007 - 2013 cz.II
 
Przypominamy, że Centrum Informacji Europejskiej świadczy bezpłatne usługi doradcze dla mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej.
Biuro CIE znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 26. Centrum czynne jest w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 16.00 do 18.00.

Tel. kontaktowy: 510 246 232 lub w godzinach pracy CIE 424 66 66.

Wersja XML