Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ul. Kolejowa w Lewinie zamknięta

uwaga

Od dnia 17 lutego br droga kolejowa (techniczna) pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Powstańców Śląskich wzdłuż torów kolejowych będzie z a m k n i ę t a   dla ruchu, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, właścicieli działek przy w/w drodze oraz zaopatrzenia budowy.

Wersja XML