Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Finansowo - Budżetowy

Marzena Demska

kierownik wydziału

77 424 66 71

Monika Zubicka

inspektor

77 424 66 28

Anna Lewicka

inspektor

77 424 66 51

Anna Marciniak

inspektor

77 424 66 28
a.marciniak@lewin-brzeski.pl

Józefa Błocka

kasjer

77 424 66 29

Aleksandra Gawlak

inspektor

77 424 66 28
a.gawlak@lewin-brzeski.pl

Aleksandra Antkowiak

inspektor

77 424 66 70
a.antkowiak@lewin-brzeski.pl 

Julia Broszczak

inspektor

77 424 66 70
j.broszczak@lewin-brzeski.pl

Jagoda Sałbut

inspektor

77 424 66 70

j.salbut@lewin-brzeski.pl

W ramach wydziału można załatwić sprawy związane z:

Więcej informacji: www.bip.lewin-brzeski.pl

Wersja XML