Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim - kierownictwo

 

 

 

Kierownictwo Urzędu

 

 

Burmistrz Lewina Brzeskiego - ARTUR KOTARA

- w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 11.00 do 15.15 w pokoju nr 14 w Ratuszu, tel. 77 424 66 00,

Skarbnik gminy - URSZULA SMOLIŃSKA

- przyjmuje codziennie w sprawach dotyczących finansów gminy w pokoju nr 8 w Ratuszu, tel. 77 424 66 23

Sekretarz gminy - BARBARA CHYŻA

- przyjmuje codziennie w sprawach związanych z funkcjonowaniem urzędu i różnych sprawach dotyczących gminy w pokoju nr 11 w Ratuszu, tel. 77 424 66 27

Wersja XML