Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ulgi i ułatwnienia inwestycyjne

Pomoc de minimis

Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą oraz tworzących nowe miejsca pracy zwalnia się od podatku od nieruchomości*:

Okres zwolnienia:

* Wysokość ulgi uzależniona jest od ilości nowych miejsc pracy, np. za 1 nowoutworzone miejsce pracy zwalnia się 40 m2 powierzchni użytkowej budynków, 200 m2 zakupionych pod inwestycje gruntów, 20.000 PLN wartości budowli.

Strefa ekonomiczna

Gmina Lewin Brzeski jest w trakcie tworzenia na swoim terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK”.

Korzyści z inwestowania w „INVEST PARK”:

Planowane utworzenie strefy – I połowa 2008 r.

Dlaczego warto inwestować w Lewińskiej Podstrefie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK"?

Tereny zaproponowane do lewińskiej podstrefy „INVEST PARK”

Wersja XML