Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieruchomości pod usługi hotelarskie

  

Hotel 1

Nieruchomość położona jest przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki (droga powiatowa nr 1508) z ul. Pocztową (droga gminna nr 2062) w Lewinie Brzeskim. 
Lokalizacja nieruchomości w centrum miasta Lewin Brzeski.

Więcej informacji: Nieruchomość pod usługi hotelarskie Nr 1

Hotel 2

Teren położony jest przy ul. Rynek 4-8  w Lewinie Brzeskim. Lokalizacja nieruchomości w centrum miasta Lewin Brzeski.

Więcej informacji: Nieruchomość pod usługi hotelarskie Nr 2

  Hotel 3

Teren położony jest przy skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Kilińskiego i ul. Krótkiej w Lewinie Brzeskim. Lokalizacja nieruchomości w centrum miasta Lewin Brzeski.

Więcej informacji: Nieruchomość pod usługi hotelarskie Nr 3

  

 

Więcej informacji udzieli
Wydział Budownictwa i Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim tel. 077 424 66 37

Wersja XML