Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstrefa Lewin Brzeski Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Podstrefa Lewin Brzeski Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej utworzona została na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015r.

Lewińska podstrefa to 4 kompleksy nieruchomości przeznaczonych pod teren produkcji magazynowania, składowania o łącznej powierzchni 31,0391 ha.

STREFA.png

ABC INWESTORA

MAPA TERENÓW INWESTYCYJNYCH WSSE

Zalety terenów zlokalizowanych w granicach Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Lewin Brzeski:

 

Więcej informacji udzieli
Wydział Budownictwa i Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim tel. 77 424 66 37

Osoby do kontaktu:

  1. inspektor w Wydziale Budownictwa i Inwestycji: Rafał Poziemski tel. 77 424 66 48, e-mail: r.poziemski@lewin-brzeski.pl
  2. kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji: Marcin Kulesza tel. 77 424 66 32, e-mail: m.kulesza@lewin-brzeski.pl

REFERENCJE DLA GMINY LEWIN BRZESKI:

Rekomendacja.jpeg


Wersja XML