Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieruchomość pod usługi hotelarskie Nr 2

Hotel 2

Usytuowanie nieruchomości
Teren położony jest przy ul. Rynek 4-8  w Lewinie Brzeskim. Lokalizacja nieruchomości w centrum miasta Lewin Brzeski.

Numer działki
535/5

Powierzchnia
0,30 ha

Właściciel
Teren jest własnością Gminy.

Dopuszczalna zabudowa
Dopuszcza się budynki 1-2 kondygnacyjne. Obecnie nieruchomość jest niezabudowana.

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną uwzględniającą usługi (np. hotel, restauracja, kawiarnia, etc.).
Wszelką działalność inwestycyjną w obrębie terenu należy na etapie projektowania i wykonawstwa uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Orientacyjna cena/procedura sprzedaży
Cena: 30 zł za m²/
Procedura sprzedaży: ok.3 miesiące

Uzbrojenie
Teren posiada pełne uzbrojenie tzn. dostęp do  instalacji:

 • gazowej,
 • wodociągowej,
 • elektrycznej,
 • kanalizacyjnej, 
 • telekomunikacyjnej.

Hotel 2 zdjęcie 1 Hotel 2 zdjęcie 2 Hotel 2 zdjęcie 3

Więcej informacji udzieli
Wydział Budownictwa i Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim tel. 077 424 66 37

Wersja XML