Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieruchomości pod usługi hotelarskie nr 4

Hotel 4

Usytuowanie nieruchomości
Teren położony jest w miejscowości Wronów przy drodze powiatowej nr 1161, od drogi krajowej nr 94.

Numer działki
16/5

Powierzchnia
1,7284 ha

Właściciel
Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych. Obecnie działka wraz z pałacem dzierżawiona jest przez Pana Eryka Scholza.

Dopuszczalna zabudowa
----

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość usytuowana jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Orientacyjna cena/procedura sprzedaży
Określenie ceny nieruchomości wymaga wyceny rzeczoznawcy. Procedura sprzedaży może potrwać do 3 miesięcy.

Uzbrojenie
Teren posiada pełne uzbrojenie tzn. dostęp do  instalacji:

Hotel 4 zdjęcie 1 Hotel 4 zdjęcie 2 Hotel 4 zdjęcie 3

Więcej informacji udzieli
Wydział Budownictwa i Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim tel. 077 424 66 37

Wersja XML