Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łosiowa

Łosiów posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określający funkcję wszystkich nieruchomości położony na terenie sołectwa.

Miejscowy Paln Zagospodarowania Przestrzennego wsi Łosiów skala 1-2000 - na stronę www     Miejscowy Paln Zagospodarowania Przestrzennego wsi Łosiów skala 1-5000 - na stronę www

Wersja XML