Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga - ostrzeżenie hydrologiczne

  uwaga

Od godzin nocnych z dn.20/21.05.2008 r. w dorzeczu górnej  i środkowej Odry przewidywane są wzrosty stanów wody. Największe wzrosty przewidywane są na rzekach górskich i podgórskich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.
Przekroczenia stanów alarmowych wystąpić mogą na: Opawie, ponownie na Osobłodze, dopływie Osobłogi - Prudniku  i w dorzeczu Nysy Kłodzkiej.
Na górnej Odrze w Chałupkach i Raciborzu-Miedonii mogą być przekroczone stany ostrzegawcze.
Skutki: lokalne podtopienia terenów obniżonych i bezodpływowych.

Wersja XML