Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wojewódzkie Biegi Uliczne w Lewinie

Uczestnicy Dni Olimpijczyka w Lewinie

1 maja 2008 roku w Lewinie Brzeskim odbędą się Wojewódzkie Biegi Uliczne. Celem imprezy jest popularyzacja sportu, a szczególnie biegów wśród dzieci i młodzieży oraz integracji osób niepełnosprawnych.

Impreza ma charakter otwarty, a uczestnicy podzieleni zostaną na 12 kategorii wiekowych od dzieci poniżej ósmego roku życia do osób dojrzałych.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do biegów w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 14 tel. 077 404 23 02 (karta zgłoszenia poniżej do ściągnięcia) oraz stawienie się w Biurze Zawodów przez biegiem z aktualną kartą zdrowia i legitymacją szkolną lub innym dowodem tożsamości.

Organizatorzy przewidzieli wiele ciekawych nagród rzeczowych, medale dla zwycięzców oraz dyplomy dla uczestników.

Organizatorami imprezy są Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Rada Główna Zrzeszenia LZS w Warszawie, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu, Gminne Zrzeszenie LZS w Lewinie Brzeskim oraz Miejsko – Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim.

DOCREGULAMIN Wojewódzkich Biegów Ulicznych w Lewinie Brzeskim

DOCKARTA ZGŁOSZENIA

Wersja XML