Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXI Sesja Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

laska marszałkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim zaprasza wszystkich mieszkańców na XXI sesję  Rady  Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 29 maja  2008 roku o godz. 13ºº, która  odbędzie  się  w sali  Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie  Brzeskim  ul Rynek 14.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lewin Brzeski www.bip.lewin-brzeski.pl w zakładce ogłoszenia.

Wersja XML