Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kurs na młodszego ratownika

  Kąpielisko w Lewinie Brzeskim, autor Z.Sobierajski

Kurs odbędzie się się na Kąpielisku w Lewinie Brzeskim.

  Kąpielisko w Lewinie Brzeskim, autor Z.Sobierajski

WYMAGANIA FORMALNE:

- Uczestnikiem może być każda osoba powyżej 14 roku życia.
- Pozytywne zaliczenie praktycznego sprawdzianu wstępnego: 

1. Przepłynięcie dystansu 50 metrów stylem dowolnym w czasie poniżej 45 sekund.     
2. Nurkowanie pod powierzchnią wody na dystansie co najmniej15 metrów (start z powierzchni wody). 
3. Wykazanie się umiejętnością pływania na grzbiecie z pracą nóg do żabki na dystansie25 m.

Informacje pod numerem 606 320 445 Instruktor Jakub Pleśniak
lub u na stanowisku Ratownika na Kąpielisku
Kurs jest odpłatny.

Wersja XML