Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Status właściciela

  dom Nowe zasady zbywania nieruchomości przez gminę okazały  się strzałem w przysłowiową 10.
W kilka tygodni po wejściu w życie uchwały  Rady Miejskiej Nr XX/150/2008 obserwujemy niesłabnące zainteresowanie nabywaniem nieruchomości komunalnych przez ich dotychczasowych najemców na bardzo preferencyjnych warunkach. Dotychczas już ponad 20% mieszkańców lokali przeznaczonych do sprzedaży  zgłosiło chęć zmiany statusu najemcy na właściciela.
Osoby, zainteresowane nabyciem prawa własności,
składając wniosek do końca 2008 roku mogą je nabyć za 1% wartości.

 

Wersja XML